Rezervácia online je momentálne vypnutá. Môžete sa však objednať telefonicky na čísle 0917 617 246.

Kontraindikácie

Varixy
Gravidita
Kardiostimulátor
Nezahojené kožné lézie
Kovové, elektrické alebo sluchové protézy
Poruchy taktilnej a termickej citlivosti
Kĺbové náhrady
Akútna flebitída a tromboflebitída
Onkologické ochorenie
Pacienti po laminektómii